Țara Hațegului ethnographic zone

References

  1. Vuia, Romulus (1962). Portul Popular din Ţara Hategului. București: Editura Meridiane.
Published on 20th July 2019