Taragot group at Mărișel, Apuseni mountains

Taragotists - Mărișel, Apuseni mountains

Taragot group at Mărișel, Apuseni mountain region, county Cluj, Transylvania, photo taken 2007.

CountryRomania
RegionTransylvania
Ethnographic zoneMuntii Apuseni
PlaceMărișel
Published on 27th June 2018